Sustainable Travel Finland -ohjelma

Sustainable Travel Finland (STF) on Business Finlandin hallitsema kestävän matkailun ohjelma, joka tarjoaa kotimaisille matkailuyrityksille kestävän matkailun kehittämismallin. Ohjelma helpottaa vastuullisten toimintatapojen systemaattista omaksumista sekä tarjoaa työkaluja kestävien toimenpiteiden ja valintojen ottamista osaksi yrityksen arkea.

Hilton Helsinki Airport on ensimmäinen hotelleistamme, joka on liittynyt Sustainable Travel Finland -ohjelmaan. Hotellille myönnettiin STF-merkki helmikuussa 2024.

Merkin käyttöoikeuden saaneet yhteisöt täyttävät todennettavasti vähintään seuraavat kestävän matkailun kriteerit:
1. Yrityksessä on valittu kestävää matkailua koordinoiva henkilö sekä tehty päätös kestävän matkailun edistämisestä
2. Yritys on tunnistettavasti kasvattanut kestävän matkailun osaamistaan
3. Yrityksessä on kestävän matkailun toimenpidesuunnitelma sekä siihen sidottu seuranta
4. Yritys viestii totuudenmukaisesti kestävästä matkailusta
5. Yrityksessä on kestävää matkailua edistävä sertifikaatti
6. Yritys on todistettavasti edistänyt kestävää matkailua vähintään yhden vuoden ajan sekä sitoutunut valtakunnallisiin kestävän matkailun mittareihin
7. Yrityksessä sitoudutaan säännöllisin väliajoin päivittämään kestävän matkailun osaaminen, kehittämissuunnitelma, toimenpidetaulukko, indikaattorien seurantalomake ja sertifikaatti, jotka STF-merkin uusiminen vaatii