Näyttelyohjeet

Hilton Helsinki Kalastajatorppa – Näytteilleasettaminen ja osastojen rakentaminen.

Näytteilleasettaminen ja osastojen rakentaminen

Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa pystyttämisestä, somistamisesta ja siivouksesta. Tarjoamme pyydettäessa kaikille näyttelypisteille yhden pöydän 120x45cm. Pöytään saa halutessaan veloituksetta valkoisen pöytäliinan.

Lattian kantavuus Siirtomaasalissa, Merisalissa, State Roomissa ja Conference & Events Centerin aulassa 500 kg / m2. Korkeusrajoitukset ovat tilakohtaisia, joten pyydämme tarkistamaan varattujen tilojen rajoitukset myyntipalvelusta.

Rakennuksen lattiaan, seiniin, kattoon ja pilareihin ei saa kiinnittää mitään. Mahdollisista kiinnitystarpeista tulee neuvotella erikseen Kalastajatorpan kokousisännän kanssa. Näytteilleasettaja on vastuussa rakennukselle tai näyttelyalueelle aiheuttamistaan vahingoista. Korotettujen lattioiden, näyttely- ja katosrakennelmien sekä matto- ja ilmastointiteipin käytöstä on neuvoteltava erikseen. Maalaaminen näyttelyosastolla on kielletty. Sinitarran ja maalarinteipin käyttö on sallittua pintoihin, joista ne irtoavat jälkiä jättämättä.

Näyttelyn pohjakartta tulee hyvissä ajoin, vähintään 2 viikkoa ennen, tilaisuutta hyväksyttää myyntipalvelussa. Näyttelypisteiden sijoittamisessa pyydämme huomioimaan tilan varapoistumistiet.  Käytävälle voi sijoittaa näyttelypisteitä, kuitenkin niin että, näyttelypisteen ympärille jää vähintään 1 metri vapaata tilaa.

Näyttelyyn tuotavien autojen tuonnista tulee neuvotella etukäteen. Auton tuominen tilaan vaatii omat ajoluiskat, suojat renkaiden alle (pahvi tai matto) ja puhtaat renkaat, joista sovitaan erikseen.

Tavaran kuljetus ja varastointi

Hilton Helsinki Kalastajatorpalla on lastauslaituri, joka on suorassa yhteydessä tavarahissiin. Hissin sisämitat ovat: oven leveys 100cm, oven korkeus 198 cm, hissin pituus 230 cm. Hissin kantavuus on 1600 kg. Merisaliin lastauslaiturin kautta leveys enintään 93 cm ja korkeus enintään 199 cm.

Pääsääntöisesti varastointitiloja näyttely- tai muille tavaralähetyksille on vain rajoitetusti. Näytteilleasettaja vastaa näyttelytavaransa vastaanotosta, purkamisesta, säilytyksestä ja materiaalin poiskuljetuksesta näyttelyn jälkeen.

Siivous

Hilton Helsinki Kalastajatorppa vastaa näyttelyalueiden yleissiivouksesta. Näyttelyosastojen erikoissiivouksesta ja jälkipuhdistuksesta vastaanäytteilleasettaja, joka voi sopia hotellin kanssa asian hoitamisesta erillistä korvausta vastaan. Rakennuksesta ja purkamisesta tulleet roskat tulee vielä roskikseen ja mahdolliset teipit tulee irrottaa seinistä ja kalusteista.

Palo- ja muu turvallisuus

Näytteilleasettajan on kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin turvallisuusnäkökohtiin:

– poistumistiet tulee pitää esteettöminä
– käytössä ainoastaan paloturvalliset rakennusmateriaalit (matot ja kankaat)
– palavat nesteet ja kaasut, joita rakennuksessa ei saa säilyttää eikä käyttää
– savu-ja lämpöilmaisimien sijainti

Sähkövirta ja –työt

Näytteilleasettaja vastaa haltijana osastolle tuomistaan sähkölaitteista, pistoke- paikkoja veloituksetta enintään 2 kpl / näyttelypiste. Normaali sähkönkulutus veloituksetta. Voimavirran kulutuksesta (yli 6kw/h)
veloitamme 0,12 € / kw/h.

Vartiointi

Hilton Helsinki Kalastajatorppa vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä, mutta ei näyttelyosastojen tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta ellei vartioinnista ole tehty erillistä sopimusta Hilton Helsinki Kalastajatorpan kanssa.

Vakuutukset

Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeelliseksi katsomistaan vakuutuksista. Varastoinnin ja tavaransäilytyksen osalta Hilton Helsinki Kalastajatorppa ei vastaa omaisuudesta ellei omaisuuden vartioinnista ole tehty erillistä sopimusta. Hilton Helsinki Kalastajatorpan ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista ja rakennuksista kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.

Viranomais- ja muut luvat

Näyttelyn järjestäjä ja näytteilleasettaja ovat velvollisia hankkimaan omalla kustannuksellaan tarvittavat viranomaisluvat. Näytteilleasettaja vastaa osastollaan esittämänsä musiikin osalta tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista. Suoramyynti osastoilla on sallittua vain siitä erikseen sovittaessa.

Ravintolatarjoilut

Hilton Helsinki Kalastajatorpalla on yksinoikeus ravintolatoimintaan. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta tarjoilla osastollaan itse tuomiaan tuotteita lukuunottamatta näytteilleasettajan omia pikkumakeisia tai niihin verrattavia tuotteita. Pidätämme oikeuden poistattaa tuotteet tai periä esillelaitetuista tuotteista tarjoilupalkkio, mikäli ne eivät vastaa ylläolevaa ohjeistusta.

Lisätietoja:

Myyntipalvelu 09 – 4272 2535
Kokousisäntä 050 – 66 683 (kalustus, tekniikka)
Hovimestari 09 – 4581 2230